Robogó kisokos

Rendszám nélküli nagymotor, robogó - Milyen büntetést kaphatsz?

2018.03.09 07:27

Rendszám nélküli nagyrobogó, nagymotor - mit kaphatsz érte?

50/70, 50/180 és 50/125 az az ötvenesként használt nagymotorok, tuningolt robogók. Ugye mindenki találkozott már ilyennel?

Tudjátok mik a pontos büntetési tételek? Most a rendőr megmondja, pontosan, jogszabályokkal alátámasztva és forintosítva.

A cikkben található képek egy valódi baleseti helyszínelés képei!

Az alábbi írás egy rendőr írása, olvassátok figyelmesen, nagyon alapos és pontos:

"Példa: 50 ccm-nél nagyobb mocival valaki balesetet okoz, nincs rendszám a motoron.

 • Az 50-esként megkötött biztosítás nem fizet. Ez 100 ezres tételeket jelent apró baleseti kár esetén is manapság.
 • Kötelező biztosítás hiánya miatt feljelentés
 • Nincs érvényes „forgalmija” / feljelentés
 • Nincs hatósági jelzése / feljelentés
 • Legalább A1 jogsi kéne ennek a vezetésére, ennek hiánya engedély nélküli vezetés / feljelentés

Tudja a rendőr, mit kell nézni a robogón, ha nincs rajta rendszám

A lenti felsorolásban az összegek helyszínen értendők. Szabálysértési feljelentés esetén nagymértékben nőnek, 225 000 ft értékig. Ezt az összeget a nyilvántartott szabálysértési előélet ( melyet a rendőr már a helyszínen is lát ), azonos szabálysértés elkövetése jelentősen befolyásolja.

A hengerűrtartalom elbírálása egyszerűbb esetben minden hozzáértő által felismerhető külső jegyek alapján történik ( féktárcsa méret, felfordított futómű ), konokabb elkövetőnél Nemzeti Közlekedési hatóság telephelyén extra figyelemmel és költséggel történik.

A jogszabályok és törvények, amik szabályozzák és büntetik a rendszám nélküli közlekedést:

 

Tárgyi feltételek:

 

KRESZ / 1/1975. ( II.5. ) KPM-BM rendelet /

 5. § (1)7 A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;

b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve;

( pl: ferde vagy olvasást megnehezítő rendszán ( hatósági jelzés ) felszerelés

( büntetését rendeli:


 

175. Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés

2012 évi II. törvény ( szabálysértési törvény ) 221. § Aki érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel, illetve olyan járművel vesz részt a közúti forgalomban, amelynek a műszaki érvényességi ideje lejárt, szabálysértést követ el.

 • Nincs műszaki, nincs tábla ( 50 ccm-nél nagyobb mind megvalósítja)
 • Büntetés a helyszínen 5 000 – 50 000 ft

Rendszám nélküli robogó balesetet okoz
 

 KRESZ 5. § 1. bek (c)8 amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;

( gumiabroncs 1,60 mm, gyári kipufogó gyártó neve, „E” beütés stb)

6/1990 KÖHÉM rendelet 115. §212 (1) A segédmotoros kerékpárnak a külső zajra (elhaladási zaj), valamint a hajtómotor kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.)

stb, stb….

-bármely műszaki hiányosság, nem megfelelő műszaki állapot:

Büntetni rendeli:

a „Szabálysértési törvény”

( 2012. évi II. törvény „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1)

 

KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYSÉRTÉSEK

178. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése

224. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217–222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.

 • Büntetés helyszínen: 5 000 -50 000 ft

Robogó - autó ütközés

KRESZ 5. § (1)7 A közlekedésben olyan ….

 f)9 amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll.

- gyakorlatilag az 50 ccm- feletti „nagy „ motorral svindlisen SMKP biztosítással közlekedem, és balesetet okozok, ahol a Tesla Model S hátsó irányjelző búrája megreped 600 000 ft értékben , ez alól a biztosító kibújik és rendezhető a szüreti pénzből….

Büntetni rendeli:

KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYSÉRTÉSEK

„Szabálysértési törvény”

178. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése

224. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217–222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.

 • Büntetés helyszínen: 5 000 -50 000 ft

Nagy robogó rendszám nélkül, kilóméteróra

5. § (1)7 A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni stb….

(3) Ha a jármű az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek nem felel meg,

a) az üzembentartó nem engedheti meg, hogy a vezető a járművel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni,

b) a vezető a járművel nem indulhat el és az indulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

Büntetni rendeli:

„Szabálysértési törvény”

/ 2012. évi II. törvény „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1 /

178. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése

224. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217–222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.

 • Büntetés helyszínen: 5 000 -50 000 ft

( a tulajdonos srácnak is aki a vacak smkp-t odaadja a másik kölyöknek, tehát dupla érvágás )

 

KRESZ” 5. § (1)7 A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni stb….

 (5)11 A hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

( elhajtani felhajtani nem szabad , Szabs. Tv.:224 § )

( tehát "nagy” robogóról rendszám levéve )

 

Büntetni rendeli:

2012 évi C törvény ( BTK, Büntető Törvény Könyv )

Egyedi azonosító jellel visszaélés

347. § (1) Aki

a) egyedi azonosító jelet eltávolít vagy meghamisít,

b) olyan dolgot szerez meg, használ fel, vagy olyan dologról rendelkezik, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított, vagy amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

(3) E § alkalmazásában egyedi azonosító jel: az olyan dolognak, amelynek a birtoklását vagy rendeltetésszerű használatát jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gyártónak vagy a hatóságnak a dolgon, illetve annak alkotórészén alkalmazott, egyedi azonosításra szolgáló jelölése.

Hol a rendszám? Ez bukta a robogósnak :(

Személyi feltételek:

 

KRESZ 4. § (1) Járművet az vezethet, aki

 1. a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs,

( 50 ccm-nél nagyobb járművel közlekedik SMKP” vezetői engedéllyel. )

büntetését rendeli:

„Szabálysértési törvény”

/ 2012. évi II. törvény „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1 /


 

174. Engedély nélküli vezetés

2012 évi II. törvény ( szabálysértési törvény ) 220. § Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el.

-ha egyáltalán nincs büntetés a helyszínen 45 000 ft + 0 pont

( 3 év után elévül, 18 ponttal még vezethet 19-el eltiltják a vezetéstől )

-kategória hiány/ pl. B”-vel megy 50 ccm-nél nagyobbon büntetés a helyszínen :35 000 ft + 5 büntető pont

(2) A jármű vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

( büntetését rendeli:

174. Engedély nélküli vezetés

2012 évi II. törvény ( szabálysértési törvény ) 220. § Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el.

-átengedés ha csak kategória hiányzik 20 000 ft + 5 büntető pont

-átengedés ha egyáltalán nincs vezetői engedélye 25 000 ft + 5 büntető pont

 

KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYSÉRTÉSEK

-bármely műszaki hiányosság, nem megfelelő műszaki állapot:

178. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése

224. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217–222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.

-Büntetés helyszínen: 5 000 -50 000 ft

 

Egyebek:

6/1990 KÖHÉM rendelet

A segédmotoros kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

114. § A kétkerekű segédmotoros kerékpárra az oldalkocsi nélküli motorkerékpárra vonatkozó, a három- és négykerekű segédmotoros kerékpárra pedig a motoros triciklire vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételeket kell a következő eltérésekkel alkalmazni:

a) segédmotoros kerékpárhoz oldalkocsi nem csatolható,

b) segédmotoros kerékpárra vonószerkezet nem szerelhető fel,

c) segédmotoros kerékpárra a 29. § rendelkezései nem vonatkoznak, a segédmotoros kerékpár fékszerkezeteinek a 12. számú mellékletben meghatározott fékezési követelményeket kell kielégíteniük,

d) a segédmotoros kerékpárra távolsági fényszóró felszerelése nem kötelező,

e) a segédmotoros kerékpár tompított fényszórójára a 43. § (3) bekezdésének a megvilágításra vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak, de a tompított fényszórónak legalább 15 W teljesítményűnek kell lennie,

f) a segédmotoros kerékpárra féklámpa felszerelése nem kötelező,

g) a segédmotoros kerékpáron hangjelzésre kerékpárcsengő, vagy 75—112 dBA hangerejű jelzést adó más hangjelző berendezés alkalmazható,

h) a segédmotoros kerékpár kerekére is felszerelhető a kerékpárra előírt küllőprizma. A pedállal is hajtható segédmotoros kerékpárt fel szabad szerelni mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga fényvisszaverővel.

A segédmotoros kerékpárra vonatkozó további műszaki feltételek

 115. §212 (1) A segédmotoros kerékpárnak a külső zajra (elhaladási zaj), valamint a hajtómotor kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.

(2) Segédmotoros kerékpárra csak jóváhagyási jellel ellátott fényszórót, helyzetjelző lámpát és irányjelző lámpát szabad felszerelni. Segédmotoros kerékpáron mind a segédmotoros kerékpárhoz mind a gépjárműhöz jóváhagyott lámpák alkalmazhatók.

(3) A segédmotoros kerékpárt fel kell szerelni két, egymástól független vezérlésű üzemi fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat.

(4) A segédmotoros kerékpár vázán vagy a vázon rögzített adattáblán beütéssel kell feltüntetni

— a gyártási számot a gyártónak,

 –213 az azonosítási jelet a gyártónak, a forgalmazónak vagy a közlekedési hatóságnak.


 

A járművek megengedett közeltéri zajkibocsátása

Jármű csoport

Jármű típusok

Határérték

II.

Segédmotoros kerékpárok

96 dBA

III.

Motorkerékpárok

100 dBA

"
 

*2017 év végi állapot szerinti szabályok, törvények.